Loading the player...

Ana-ta-han (1953)

1h 32m

Josef von Sternberg directed, photographed, provides the voice-over narration and wrote the screenplay...

CAST: AKEMI NEGISHI, TADASHI SUGANUMA, KISABURO SAWAMURA, SHôJI NAKAYAMA, JUN FUJIKAWA,HIROSHI KONDô, SHOZO MIYASHITA, TSURUEMON BANDO, KIKUJI ONOE, ROKURIRO KINEYA, DAIJIRO TAMURA, CHIZURU KITAGAWA, TAKESHI SUZUKI, SHIRO AMIKURA, JOSEF VON STERNBERG
DIRECTOR: JOSEF VON STERNBERG
DURATION: 92 MINS

Genre: Drama War